Vše nejlepší Karle!

28.října se dožívá krásných 66. let zakladatel a dlouholetý předseda šachového oddílu v Mistrovicích, pan Karel Halbrštát.

Do dalších let ti Karle přejeme hodně zdraví ,elánu a radosti jak v kruhu rodinném, tak i na šachových polích.

Napsat komentář